Loading...

Rezervatia Naturala Arpasel

Având o suprafaţă de 736 ha, Rezervaţia Arpăşel, este situată pe versantul nordic al Munţilor Făgăraş, cuprinzând etajul alpin, subalpin şi montan superior, de la 2.500 m la 1.000 m altitudine. Vegetaţia este formată din păduri de amestec, molidişuri, afin, jnepenişuri, fitocenoze saxicole, ferigi, iarbă roşioară, salcii pitice, piciorul cocoşului, degetăruţ, steregoaie, omag si pais.

Dintre rarităţile floristice merită semnalate: aiul de munte (Allium victorialis), zânişoara (Callianthemum coriandrifolium), flămânzica (Draba kotschyi), ghintura (Gentiana punctata), vârtejul pământului (Pedicularis oederi, P. exaltata), ochii şoricelului (Saxifraga adscendens, S. moschata, S. luteo-viridis), iarba neagră (Scrophularia laciniata), clopoţei (Symphyandra wanneri).

Descoperiţi vegetaţia tipică zonei munţilor Făgăraş!

Pe potecile din jurul păstrăvăriei veţi observa:

  • Alunul sălbatic (Corylus Avellana) – părtaş al minunatelor întamplări din poieniţele acestor falnici munţi
  • Salcâmul (Robinia Pseddocacia) – cu floarea lui parfumată este mereu în straie de nuntă
  • Trifoiul roşu (Trifolium Pratense) – varianta mai atrăgătoare a fratelui purtător de noroc
  • Pinul roşu (Pinus Sylvestris) – un adevărat Făt-Frumos al acestor poieniţe
  • Feriga de câmp, floarea cucului, “cafeluţa” lupin  şi calcea calului

În Rezervatia Arpăşel trăiesc aproximativ 80% din caprele negre (Rupicapra rupicapra) din Munţii Făgăras, alături de care vieţuiesc marmote (Marmota marmota), urşi (Ursus arctos) şi mistreţi (Sus scrofa).

Dintre păsări, cea mai importantă specie prezentă este acvila de munte (Aquilla chrysaetos).

Natura înconjurătoare  artistă desăvârşită – vă oferă peisaje vii şi pline de culori, pe care le veţi admira în drumeţiile dvs.